FORUM for offentlig ledelse og styring efter NPM


  FORUM for offentlig ledelse og styring efter NPM drøfter vedvarende muligheden for at bruge laboratorier som forandringsredskab. Behovet for forandring af de nuværende styringsformer og metoder er åbenbar, men nye anvendelige løsninger aftegner sig ikke tydeligt.

  Du kan læse mere i dette notat, som er udarbejdet til FTF, og i artikel sammesteds fra.

  Mini-styringslaboratorier


  Center for Virksomhedsudvikling og Ledelse på CBS og MidtLab har udviklet et koncept for mini-styringslaboratorier med henblik på udvikling og afprøvning af innovative styringsformer.

  Ideen i laboratoriet er at samle de primære interessenter i en konkret styringspraksis. Det være sig praktikere, beslutningstagere og forskere som arbejder med at skabe konkrete, forenklede løsninger via en eksperimentel og tværfaglig tilgang i pilotprojekter.

  Udgangspunktet for laboratoriet skal være en lokal styringsmæssig problemstilling, som kan løses eller tilføres betydelig værdi gennem dialog og integrering af de berørte interessenters behov samt innovative styringsmetoder. Problemstillinger, som har potentiale for opskalering på landsplan prioriteres.

  Som en sidegevinst fra disse styringslaboratorier forventes indhentet erfaringer, der kan bidrage til udvikling af andre laboratoriekoncepter samt erfaringer med at arbejde innovativt med styring i den offentlige sektor.

  Du kan læse mere om vores styringslaboratorier på Maglegaardsskolen, Skejby Sygehus afd. K samt Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder.  Revideret 04.07.2013

  MidtLab   Postadresse: Olof Palmes Allé 15    Besøgsadresse: Olof Palmes Allé 32    DK-8200 Aarhus N    + 45 7841 0840    midtlab@midtlab.dk    

  Følg os på LinkIn
  Om Regionen
  Om 

Regionen
  Luk 

om regionen

  Regionen er

  Region Midtjylland er en offentlig organisation med tre hovedopgaver inden for velfærd og udvikling:
  • Sundhed og hospitaler
  • Specialiserede tilbud til socialt udsatte og handicappede
  • At være en politisk drivkraft for vækst gennem regional udvikling

  Regionen har omkring 26.600 fuldtidsansatte og et budget på 28 milliarder kroner i 2013. Størstedelen går til sundhed.

  Regionen bliver ledet af 41 direkte valgte politikere.

  Du har måske mødt regionen
  • som patient på et hospital
  • på besøg hos en pårørende i behandling for psykisk sygdom
  • som iværksætter med brug for rådgivning
  • som passager på en regional bus

  Gennem valget af politikere har borgerne fx indflydelse på 
  behandlinger og ydelser i sundhedsvæsenet og kvaliteten af dem.

  Skottenborg 26, 8800 Viborg
  kontakt@regionmidtjylland.dk
  7841 0000

  Bent HansenRegionsrådets formand 
  Bent Hansen

  Læs her om alle politikerne i regionsrådet 

     Om Regionen